CESVietNam | Seneca College
978
single,single-post,postid-978,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Seneca College

Seneca-Logo-2017

Seneca College

SENECA COLLEGE

Tên trường Seneca College
Địa chỉ 1750 Finch Avenue East, Toronto, Ontario, Canada, M2J 2X5
Tel 416-491-5050
Fax 416-498-1524
Email seneca.international@senecacollege.ca
Website www.senecacollege.ca/international

Seneca College không chỉ cung cấp một nền giáo dục thuần túy. Với các cơ sở trải rộng khắp khu vực Toronto mở rộng, quy mô và sự đa dạng của Seneca mang lại cho sinh viên những lợi thế từ quan hệ đối tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong nền kinh tế, tiếp cận với những công nghệ máy tính hiện đại nhất cũng như các lựa chọn đa dạng về sĩ số lớp học, các hình thức học tập: toàn thời gian, bán thời gian và giáo dục bổ trợ. Seneca sử dụng phương pháp giảng dạy phong phú, từ các bài giảng trên lớp, học tập trực tuyến cho tới các kỳ thực tập hưởng lương, sắp xếp việc làm cho sinh viên trong các lĩnh vực: Nghệ thuật ứng dụng, Kinh tế và Công nghệ.

Chương trình nổi bật:

  • Kinh tế
  • Khoa học Sức khỏe
  • Truyền thông
  • Thời trang và Thiết kế
  • Luật và An toàn công cộng
  • Dịch vụ cộng đồng
  • Khoa học và Công nghệ
  • Chuyển tiếp đại học – Nghệ thuật và Khoa học

seneca-photo

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.