CESVietNam | North Island College
2058
single,single-post,postid-2058,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

North Island College

north-island-college

North Island College

 

NORTH ISLAND COLLEGE

Tên trường North Island College
Địa chỉ 2300 Ryan Road, Courtenay, British Columbia, Canada, V9N 8N6
Tel 250-334-5033
Fax 250-334-5287
Email study@nic.bc.ca
Website www.nic.bc.ca
 • North Island College (NIC) cung cấp hệ thống chương trình học phong phú. Sinh viên có thể lựa chọn từ các chương trình chứng chỉ, cao đẳng, cử nhân đại học hoặc sau đại học, thuộc các chuyên ngành Kinh doanh, Du lịch và Khách sạn, Phát triển web và Ứng dụng di động, Mỹ thuật, Nhân văn và Khoa học, Kỹ thuật,… NIC còn đảm bảo đầu ra của chương trình chuyển tiếp đại học với những thỏa thuận tuyển sinh chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu như Đại học Victoria, Đại học Vancouver Island, Đại học Portland State (Hoa Kỳ) và thỏa thuận tuyển sinh kép với Đại học Northern British Columbia và Đại học Royal Road, cũng như khả năng chuyển tiếp tới những trường đại học khác tại tỉnh British Columbia, tại Canada cũng như trên toàn thế giới.Chương trình nổi bật:
  • Kinh doanh
  • Du lịch và Khách sạn
  • Phát triển web và Ứng dụng di động
  • Mỹ thuật
  • Tiếng anh học thuật
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.