CESVietNam | Manitoba Institute of Trades and Technology
2054
single,single-post,postid-2054,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Manitoba Institute of Trades and Technology

manitoba-institute-of-trades-and-technology

Manitoba Institute of Trades and Technology

 

MANITOBA INSTITUTE OF TRADES AND TECHNOLOGY

Tên trường Manitoba Institute of Trades and Technology
Địa chỉ 7 Fultz Blvd, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3Y 1G4
Tel 204-989-7142
Fax 204-488-4152
Email international@mitt.ca
Website www.mitt.ca/international

 

Trong suốt 30 năm qua, Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) đã đưa những công nghệ vượt trội và việc đào tạo các kỹ năng ứng dụng vào các chương trình giáo dục sau trung học nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng làm việc mà các nhà tuyển dụng mong muốn. Đặc biệt, các chương trình của chúng tôi được thiết kế để bồi đắp cho sinh viên những kỹ năng cụ thể dựa trên nhu cầu thực tế của nhà tuyển dụng; có đến gần 90{146ebf364d8ba191aaffad7756d576a79d3a143babfbe3fd0dce0fbd27fbd07e} sinh viên của chúng tôi tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành học tập sau tốt nghiệp. Học viện Anh ngữ của chúng tôi cung cấp 1 trong 5 chương trình ngoại ngữ của tỉnh Manitoba được chứng nhận bởi Hiệp hội Ngôn ngữ Canada, mang đến cho học viên những trải nghiệm ngôn ngữ chuyên sâu toàn diện.

Chương trình nổi bật:

  • Khách sạn và Dịch vụ khách sạn (chương trình sau trung học)
  • Kinh doanh quốc tế (chương trình sau đại học)
  • Lãnh đạo và quản lý (chương trình sau đại học)
  • Nghệ thuật ẩm thực và Thiết kế (chương trình sau trung học)
  • Chương trình Anh ngữ
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.