CESVietNam | Lambton College of Applied Arts and Technology
15762
single,single-post,postid-15762,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Lambton College of Applied Arts and Technology

lambton-college

Lambton College of Applied Arts and Technology

lambton-college

LAMBTON COLLEGE

Tên trường Lambton College
Địa chỉ 1457 London Road, Sarnia, ON, Canada N7S 6K4
Số điện thoại 519-542-7751
Email international@lambtoncollege.ca
Website http://www.lambtoncollege.ca

Lambton College đã có hơn 47 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế. Là một trường cao đẳng công lập phi lợi nhuận, tới nay Lambton đã vươn lên trở thành nhà cung cấp chương trình giáo dục sau trung học trên phạm vi toàn cầu. Sinh viên có thể lựa chọn học tại 1 trong 2 cơ sở khác nhau tại Canada là thành phố Sarnia và Toronto. Lambton cũng có cơ sở quốc tế đặt tại Trung quốc.

Lambton College cung cấp nhiều chương trình cao đẳng và sau đại học có nhu cầu cao hiện nay như Kế toán, Tài chính và Ngân hàng, Khách sạn, Công nghệ thông tin, Điện toán đám mây, Phát triển ứng dụng di động, Quản lý chăm sóc sức khỏe, Quản lý dự án, Kỹ thuật, Dịch vụ cộng đồng, Khoa học nghiên cứu hỏa hoạn.

Tốt nghiệp từ Lambton College, các sinh viên sẽ có lợi thế cạnh tranh về việc làm và kinh nghiệm làm việc thực tế. Nhiều chương trình học thuật của Lambton đều tích hợp các trải nghiệm thực tập trả lương (co-op).

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.