CESVietNam | Centennial College
454
single,single-post,postid-454,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Centennial College

centennialcollege-logo

Centennial College

Têntrường Centennial College
Địachỉ 941 Progress Ave, Toronto, Ontario, Canada, M1G 3T8
Tel 416-289-5000
Fax 416-289-5352
Email pmai@centennialcollege.ca
Website www.centennialcollege.ca

Centennial College là trường cao đẳng đầu tiên được Chính phủ công nhận tại tỉnh Ontario, Canada. Trường nổi tiếng với bề dày thành tích về điển hình giảng dạy, 8 chuyên ngành lớn được đào tạo chuyên sâu cũng như mối quan hệ đối tác rộng rãi. Centennial được ghi nhận là một trong những học viện sau trung học có văn hóa đa dạng nhất ở Canada. Gần 135 dân tộc với 80 ngôn ngữ khác nhau được hiện diện trong khuôn viên trường. Trải nghiệm học tập thương hiệu (Signature Learning Experience) tại Centennial College mang lại một môi trường học tập đặc biệt, áp dụng nguyên lý đào tạo công dân toàn cầu, công bằng xã hội và bình đẳng. Cùng với các kiến thức học tập chuyên môn, sự hiểu biết về những nguyên lý này sẽ chuẩn bị cho bạn hành trang để sống và làm việc tốt trên toàn thế giới.

Chương trình nổi bật:

  • Các chương trình: Kinh doanh, Khách sạn, Kỹ thuật, Anh ngữ ESL, Khoa học máy tính,
  • Các trình độ: Chứng chỉ, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.